ოსტეოპათია

სამკურნალო მასაჟი

ოსტეოპათია * არის ალტერნატიული მედიცინის სახეობა, რომელიც თვლის, რომ ნებისმიერი დაავადების სათავეში დევს ადამიანის ორგანოებს და ორგანიზმის ნაწილებს შორის ბიომექანიკური ურთიერთობების დარღვევა. ორგანიზმის დიაგნოსტიკას და შემდეგ მკურნალობას ექიმი ოსტეოპათი ახორციელებს ხელებით. მკურნალობის შედეგად აქტიურდება ორგანიზმის შიდა რესურსები, რაც ეხმარება ორგანიზმს განკურნებაში.

ფსიქოსომატიკა


ეს არის ფიზიკური და ფსიქოლოგიური მდგომარეობის კორექცია. ფიზიკური პრობლემა განაპირობდბს ფსიქოლიგიურ დისონაჯსს, ფსიქოლოგიური პრობლემები ვნებს ფიზიკურ მდგომარეობას. მათ ერთმანეთისგან ვერგავყოფთ. ყველა ემოციას აქვს თავის ადგილიორგანიზმში. მაგ. გაიხსენეთ გამოცდების პერიოდში არ გიგრძვნიათ დისკომფორტი მუცელში? მეს სტრესის შედეგად გამოწვეული სპაზმია. თქვენ წარმოიდგინეთ ეს სლაზმი არსად მიდის სა რჩება ორგანიზმში. კიდევ მაგალითი - არჩევანი. აქ სპაზმს გვაძლევს ყელის და საყელოს იდამოში( ნივთის არჩევანი საყელოს ზონას ძაბავს, ადამიანებს შორის არჩევანი კი ყელის ზონას) . ესეც და ბევრი ამისთანაც რჩება. ამდენი სტრესი უკვე თანდათან დისფუნქციად ვლინდება, მერე კი მორფოლოგიურ დონეზე იწვევს ცვლილებებს. სწორედ ეს სფეროა ფსიქოსომატიკის კომპეტენციაში. მიცემულიმეთოდიკითხდება ამ სპაზმების შემცირება ანდა სრულიადალაგება გააჩნია პროჰლემის ხანდაზმულობას, შესაბამისად უმჯობესდება ფსიქოლოგიური მდგომარეობა და თქვენ წარმოიდგინეთ მისი გარემოში ყოველდღიური პრობლემებიც მცირდება. 3პეს მეთოდი ძწლიქნ ღრმა ანტისტრესია, რითაც ჯანმრთელობა მკვეთრად უმჯობესდება.

ძვალშიდა ტექნიკებიეს ტექნიკები საჭიროა იმისათვის, რომ მოიხსნას ძვალშიდა დისფუნქცია,რომელოც მიღებულია: მასთან დაკავშირებული რბილი ქსობილების პრობლემის ან ხანგრძლივი სპაზმის, თავად ძვლის ან ძვალსახსროვანი სისტემის ტრავმის შედეგად.► ტექნიკა მნიშვნელოვნად ამსუბუქებს პაციენტის მდგომარეობას, აჩქარებს შეხორცებას. ბიოლოგიური ცენტრირების მეთოდის გამოყენებით კი ხდება ტრავმის დროს მიღებული ფიზიკური და ფსიქოლოგიური სტრესის შედეგებოს ალაგება, რაც შემდგომ გაურკვეველი სახის პათოლოგიად გამოვლინდენოდა

ოსთეოპატია - რა არის ეს?


      ოსთეოპატია არის მკურნალობის დამხმარე დარგი, რომელიც ქირურგიულის ჩარევისა და წამლის დახმარების გარეშე გამოიყენება ტრადიციული მკურნალობის გვერდიგვერდ.
      ოსთეოპატი ორიენტირებულია სახსრებზე, კუნტებზე და ხერხემალზე. პროცედურის მიზანია დადებითი ზეგავლენა იქონიოს სხეულის ნერვულ სისტემაზე, სისხლის მიმოქცევაზე და ლიმფურ სისტემებზე.
      ოსთეოპატი არაა კონცენტრირებული მხოლოდ პრობლემურ წერტილებზემ. იგი იყენებს რბილ მანუალურ მეთოდებს რომ დააბალანსოს ორგანიზმი, და უზრუნველყოს ჯანმრთელობა.
      მეთოდები მოიცავს გაწელვებს, მსუბუქ ზეწოლებს და წინააღმდეგობებს, რომელიც ცნობილია როგორც ოსთეოპატიური მანუპულაციის მედიცინა
      ოსთეოპატი ფიზიკურად შეამოწმებს პაციენტს, რომელსაც შეიძლება დასწირდეს ტანსაცმლის მოშორება და კონკრეტული გაწელვების შესრულება ზუსტი ანალიზის დასადგენად.
      ოსთეოპატი აგრეთვე შეაფასებს ქსოვილების ჯანმრთელობის დონეს რბილი ხელის შეხების საშუალებით.
      პროცედურის შემდგომ აქტიურდება პროცესები რომლების გრძელდებია ერთ დგიდან ათ დგემდე.
                   

თავის ტკივილი, ზურგის ტკივილი

რატომ გვაქვს პერიოდულად თავის ტკივილი, ზურგის ტკივილი, გვჩხვლეტს ნეკნის ქვეშ/ ხშირად მიზეზის გარკვევაში მთელი სიცოცხლე იხარჯება. ამ პრობლემის გადაწყვეტაში დაგეხმარებათ ოსტეოპათი. ხშირად სხვა და სხვა ექიმების კაბინეტებში სიარული ოსტეოპატთან ერთი ვიზიტით იცვლება. იგი სვავს დიაგნოზს და მკურნალობს მხოლოდ ხელებით. მას არ სჭირდება ინსტრუმენტები, ტაბლეტები... მხოლოდ ხელის ნაზი შეხებით შეიგრძნობა პრობლემური ადგილები და როგორც წესი იქვე გვარდება საქმე.

ორგანიზმის ქსოვილებს და ორგანოებს გააჩნიათ გარკვეული ფორმა, სიმკვრივე, ტემპერატურა. როდესაც იქ ვლინდება რაიმე პათოლოგიური პროცესი ორგანოები შეიძლება გაიზარდოს, შეიცვალოს ადგილმდებარეობა, გახდნენ უფრო მკვრივი. ოსტეოპათის ხელებს შეუძლია დაიჭიროს ახლად დაწყებული ცვლილებები, რომლებიც ჯერ არ სტკივათ და არ ხდება აპარატურით მათი კვლევა.

ოსტეოპათია ეს ფილოსოფიაა, მეცნიერებაა, ხელოვნებაა, დამიანის ჯანმრთელობაა. 

ის მედიცინის შედარებით ახალი, განვითარებადი მიმართულებაა. ოსტეოპათია ეყრდნობა ისეთი ფუნდამენტალური მეცნიერებების ცოდნას, როგორიცაა : ანატომია, ფიზიოლოგია, ბიომექანიკა, ჰისტოლოგია. ოსტეოპათია არ შეიძლება გავაიგივოთ მანუალურ თერაპიასთან ან ხიროპრაქტიკასთან, რადგან ისინი მოქმედებენ დაავადების შედეგზე , ხოლო ოსტეოპათია ეძებს მიზეზს და მაცირებს ან სრულიად ხსნის მას.

ოსტეოპათიური პროცედურა ძვალსახსროვანი სისტემის დაჭიმვით

ხერხემლის პრობლემების, მენჯ-ბარძაყის და სხვა სახსრების პრობლემების დროს ზოგიერთ შემთხვევაში საჭირო და ეფექტურია ძვალსახსროვანი სისტემის დაჭიმვა. 

ასეთის საჭიროების  შემთხვევაში ვატარებთ ოსტეოპათიურ პროცედურას - ხერხემლის დაჭიმვას განსაკუთრებული, დამზოგავი, მაგრამ ეფექტური მეთოდით ოსტეოპათიური ანუ ზოგადად ანტისპაზმური და ანტისტრესული ოსტეოპათიური პროცედურის თანხლებით.

ჩვეულებრივი ელექტრო დაჭიმვები ხორციელდება სპონტანურად და შემდეგ ტოვებს ორგანიზმში დისკომფორტის შეგრძნებებს. ჩვენ ვახორციელებთ მექანიკურ დაჭიმვებს ოსტეოპათიურ პროცედურასთან ერთად, რომლის დროსაც ხელით კარგად იგრძნობა სად რა დაჭიმვაა და ასეთი კომბინირებული პროცედურა არის საკმაოდ ეფექტური და უსაფრთხო.