ოსტეოპათია

სამკურნალო მასაჟი

ოსტეოპათია * არის ალტერნატიული მედიცინის სახეობა, რომელიც თვლის, რომ ნებისმიერი დაავადების სათავეში დევს ადამიანის ორგანოებს და ორგანიზმის ნაწილებს შორის ბიომექანიკური ურთიერთობების დარღვევა. ორგანიზმის დიაგნოსტიკას და შემდეგ მკურნალობას ექიმი ოსტეოპათი ახორციელებს ხელებით. მკურნალობის შედეგად აქტიურდება ორგანიზმის შიდა რესურსები, რაც ეხმარება ორგანიზმს განკურნებაში.

ოსთეოპატია - რა არის ეს?


      ოსთეოპატია არის მკურნალობის დამხმარე დარგი, რომელიც ქირურგიულის ჩარევისა და წამლის დახმარების გარეშე გამოიყენება ტრადიციული მკურნალობის გვერდიგვერდ.
      ოსთეოპატი ორიენტირებულია სახსრებზე, კუნტებზე და ხერხემალზე. პროცედურის მიზანია დადებითი ზეგავლენა იქონიოს სხეულის ნერვულ სისტემაზე, სისხლის მიმოქცევაზე და ლიმფურ სისტემებზე.
      ოსთეოპატი არაა კონცენტრირებული მხოლოდ პრობლემურ წერტილებზემ. იგი იყენებს რბილ მანუალურ მეთოდებს რომ დააბალანსოს ორგანიზმი, და უზრუნველყოს ჯანმრთელობა.
      მეთოდები მოიცავს გაწელვებს, მსუბუქ ზეწოლებს და წინააღმდეგობებს, რომელიც ცნობილია როგორც ოსთეოპატიური მანუპულაციის მედიცინა
      ოსთეოპატი ფიზიკურად შეამოწმებს პაციენტს, რომელსაც შეიძლება დასწირდეს ტანსაცმლის მოშორება და კონკრეტული გაწელვების შესრულება ზუსტი ანალიზის დასადგენად.
      ოსთეოპატი აგრეთვე შეაფასებს ქსოვილების ჯანმრთელობის დონეს რბილი ხელის შეხების საშუალებით.
      პროცედურის შემდგომ აქტიურდება პროცესები რომლების გრძელდებია ერთ დგიდან ათ დგემდე.
                   

თავის ტკივილი, ზურგის ტკივილი

რატომ გვაქვს პერიოდულად თავის ტკივილი, ზურგის ტკივილი, გვჩხვლეტს ნეკნის ქვეშ/ ხშირად მიზეზის გარკვევაში მთელი სიცოცხლე იხარჯება. ამ პრობლემის გადაწყვეტაში დაგეხმარებათ ოსტეოპათი. ხშირად სხვა და სხვა ექიმების კაბინეტებში სიარული ოსტეოპატთან ერთი ვიზიტით იცვლება. იგი სვავს დიაგნოზს და მკურნალობს მხოლოდ ხელებით. მას არ სჭირდება ინსტრუმენტები, ტაბლეტები... მხოლოდ ხელის ნაზი შეხებით შეიგრძნობა პრობლემური ადგილები და როგორც წესი იქვე გვარდება საქმე.

ორგანიზმის ქსოვილებს და ორგანოებს გააჩნიათ გარკვეული ფორმა, სიმკვრივე, ტემპერატურა. როდესაც იქ ვლინდება რაიმე პათოლოგიური პროცესი ორგანოები შეიძლება გაიზარდოს, შეიცვალოს ადგილმდებარეობა, გახდნენ უფრო მკვრივი. ოსტეოპათის ხელებს შეუძლია დაიჭიროს ახლად დაწყებული ცვლილებები, რომლებიც ჯერ არ სტკივათ და არ ხდება აპარატურით მათი კვლევა.

ოსტეოპათია ეს ფილოსოფიაა, მეცნიერებაა, ხელოვნებაა, დამიანის ჯანმრთელობაა. 

ის მედიცინის შედარებით ახალი, განვითარებადი მიმართულებაა. ოსტეოპათია ეყრდნობა ისეთი ფუნდამენტალური მეცნიერებების ცოდნას, როგორიცაა : ანატომია, ფიზიოლოგია, ბიომექანიკა, ჰისტოლოგია. ოსტეოპათია არ შეიძლება გავაიგივოთ მანუალურ თერაპიასთან ან ხიროპრაქტიკასთან, რადგან ისინი მოქმედებენ დაავადების შედეგზე , ხოლო ოსტეოპათია ეძებს მიზეზს და მაცირებს ან სრულიად ხსნის მას.

ოსტეოპათიური პროცედურა ძვალსახსროვანი სისტემის დაჭიმვით

ხერხემლის პრობლემების, მენჯ-ბარძაყის და სხვა სახსრების პრობლემების დროს ზოგიერთ შემთხვევაში საჭირო და ეფექტურია ძვალსახსროვანი სისტემის დაჭიმვა. 

ასეთის საჭიროების  შემთხვევაში ვატარებთ ოსტეოპათიურ პროცედურას - ხერხემლის დაჭიმვას განსაკუთრებული, დამზოგავი, მაგრამ ეფექტური მეთოდით ოსტეოპათიური ანუ ზოგადად ანტისპაზმური და ანტისტრესული ოსტეოპათიური პროცედურის თანხლებით.

ჩვეულებრივი ელექტრო დაჭიმვები ხორციელდება სპონტანურად და შემდეგ ტოვებს ორგანიზმში დისკომფორტის შეგრძნებებს. ჩვენ ვახორციელებთ მექანიკურ დაჭიმვებს ოსტეოპათიურ პროცედურასთან ერთად, რომლის დროსაც ხელით კარგად იგრძნობა სად რა დაჭიმვაა და ასეთი კომბინირებული პროცედურა არის საკმაოდ ეფექტური და უსაფრთხო.   остеопатия для беременных и новорожденных (Грузия, Тбилиси)

Сегодня речь пойдет о том, чем может быть полезна остеопатия новорожденному и ребенку до года. Какие проблемы, возникшие в родах и после них, способен устранить врач-остеопат. Как часто надо показывать малыша этому специалисту в течение первого года жизни.

Остеопатическое лечение особенно эффективно и важно   сразу после рождения, в самые первые дни жизни малыша - оно позволяет избавиться от различных дисфункций, возникающих у новорожденного после того, как он провел девять месяцев, свернувшись калачиком в материнской утробе, а также после родов.

Даже если роды прошли успешно и ребенок чувствует себя хорошо, остеопат оценит его общее состояние: соразмерность его позвоночника, возможную асимметрию конечностей и их тонус, ограничения подвижности и возможные деформации, шишки или уплощения черепа и т.п. Он применит очень мягкие техники для исправления выявленных проблем; эти техники тем более эффективны потому, что новорожденный весьма гибок.

Если роды прошли с осложнениями, консультация остеопата обязательна.

После кесарева сечения младенец может страдать от недостаточной развитости тканей. Развитию тканей способствует проход младенца через родовые пути; развитость тканей обеспечивает общую подвижность тела ребенка.

При незначительных нарушениях внутриутробного развития, в случае если пуповина обмоталась вокруг шеи ребенка, при досрочных родах и/или в случае многоплодных родов также могут появляться описанные выше симптомы; к ним добавляется учащенное дыхание (связанное с крайне малыми размерами грудной клетки малыша).

Если роды были вызваны искусственно, оказались слишком долгими или слишком краткими, а также при лицевом, фронтальном или ягодичном предлежании у ребенка могут возникать суставные дисфункции на уровне позвоночника, плечевого пояса и/или таза.

Наконец, если при родах потребовалось наложение акушерских щипцов, у детей очень часто отмечаются более или менее значительные деформации черепа, которые называют плагиоцефалией: в этом случае нервные структуры черепа могут быть зажаты, что приводит к появлению таких осложнений, как колики, отрыжка, затрудненное сосание. Подобные осложнения в будущем могут также стать причиной отитов.

Остеопатические техники позволяют активизировать подвижность: остеопат воздействует прежде всего на позвоночный столб, на его концы (череп и крестец), а также на диафрагму; кроме того, он вправляет суставы и исправляет деформации, высвобождает зажатые швы костей черепа, уменьшая нагрузку на костную ткань.

Остеопатические сеансы всегда безболезненны для ребенка. Плач во время сеанса может означать, что ребенок испытывает новые ощущения, которые порой вызывают у него беспокойство.

Как понять, что ребенку требуется срочное вмешательство остеопата?

Голова младенца все время повернута в одну и ту же сторону, постепенно проявляется деформация черепа.

Одна из конечностей ребенка кажется малоподвижной.

Младенец не может лежать на спине, но успокаивается, когда его берут на руки.

Он хорошо чувствует себя в детском сиденье, однако выгибается назад, когда его берут на руки.

Малыш внезапно начинает плакать и постоянно плачет при смене подгузника или при переодевании.

Сложные роды? Малыш много плачет? Когда показать ребенка остеопату

Первый год жизни

Это период наиболее энергичного роста мозга и черепа: некоторые кости, не до конца сформировавшиеся во внутриутробный период, срастаются; заполненные соединительной тканью пространства между костями (роднички) окостеневают. Происходят значительные изменения конфигурации черепа, связанные с тем, что ребенок приучается сидеть, а затем и стоять.

Остеопат следит за правильным ходом процессов роста, отвечающих за способность организма малыша правильно выполнять самые важные действия: сосание, глотание, голосообразование, жевание, прорезывание зубов, формирование придаточных пазух носа и развитие мышечного тонуса. Цель остеопата — избежать в будущем развития патологий, таких как отиты, проблемы со слухом, хронические риниты, нарушения пищеварения (колики, запоры, гастральный рефлюкс и т.д.).

В ходе сеансов остеопат следит за изменениями в положении тела младенца: осевая мускулатура у малыша развивается..


Мягкие мануальные техники

Стремительное развитие и популяризация остеопатии, и других мягких техник, подарила нам новый вид лечения различных заболеваний и состояний. Это мягкие мануальные техники. Вся прелесть ММТ в их эргономики для специалиста, и мягкости и безболезненности для пациента. Мягкие мануальные техники обладают высоким и быстрым лечебным эффектом, практически отсутствуют побочные эффекты, и обострения.

Мягкие мануальные техники (или ММТ), это собирательное понятие и включает в себя ряд остеопатических методов и мягких техник мануальной терапии.

Отличия мягких мануальных

Данные техники не похожи на массаж или мануальную терапию (в стереотипном понимании – «хрустните мне там пожалуйста»). Основные отличия которые удивляют большинство людей это: отсутствие зрелищности процедуры, внешне может показаться что специалист ничего не делает, или лечит энергетикой (это не так, метод абсолютно физический). Некоторым пациентам отсутствие боли и зрелищности, внушает недоверие к процессу, поэтому здесь необходимо доверие к специалисту и методу (как впрочем при любом лечении).

 Вот лишь некоторые особенности ММТ:

- минимум приложения силы, и косвенное воздействие на дисфункцию.

- дыхательная синергия

- воздействие в первую очередь на причину, а не на компенсацию. Т.е. специалист может воздействовать совсем в другой зоне, а не в месте боли.

- воздействие абсолютно безболезненно

- быстрый результат

Результат мягких мануальных техник

Под воздействием мягких мануальных техник происходит:

• Релиз (освобождение) сдавленных тканей (сосудов и нервов). Что позволяет избавиться от многих нарушений опорно двигательного аппарата и болевых синдромов различного происхождения.

• Коррекция нарушений в мышцах, соединительной ткани и внутренних органах, вследствие чего часто происходит избавление от хронических заболеваний.

• Уменьшение или полная ликвидация боли.

Мягкие мануальные техники помогут безболезненно решить многие проблемы со здоровьем, это факт.