ოსტეოპათია

სამკურნალო მასაჟი

ოსტეოპათია * არის ალტერნატიული მედიცინის სახეობა, რომელიც თვლის, რომ ნებისმიერი დაავადების სათავეში დევს ადამიანის ორგანოებს და ორგანიზმის ნაწილებს შორის ბიომექანიკური ურთიერთობების დარღვევა. ორგანიზმის დიაგნოსტიკას და შემდეგ მკურნალობას ექიმი ოსტეოპათი ახორციელებს ხელებით. მკურნალობის შედეგად აქტიურდება ორგანიზმის შიდა რესურსები, რაც ეხმარება ორგანიზმს განკურნებაში.

თავის ტკივილი, ზურგის ტკივილი

რატომ გვაქვს პერიოდულად თავის ტკივილი, ზურგის ტკივილი, გვჩხვლეტს ნეკნის ქვეშ/ ხშირად მიზეზის გარკვევაში მთელი სიცოცხლე იხარჯება. ამ პრობლემის გადაწყვეტაში დაგეხმარებათ ოსტეოპათი. ხშირად სხვა და სხვა ექიმების კაბინეტებში სიარული ოსტეოპატთან ერთი ვიზიტით იცვლება. იგი სვავს დიაგნოზს და მკურნალობს მხოლოდ ხელებით. მას არ სჭირდება ინსტრუმენტები, ტაბლეტები... მხოლოდ ხელის ნაზი შეხებით შეიგრძნობა პრობლემური ადგილები და როგორც წესი იქვე გვარდება საქმე.

ორგანიზმის ქსოვილებს და ორგანოებს გააჩნიათ გარკვეული ფორმა, სიმკვრივე, ტემპერატურა. როდესაც იქ ვლინდება რაიმე პათოლოგიური პროცესი ორგანოები შეიძლება გაიზარდოს, შეიცვალოს ადგილმდებარეობა, გახდნენ უფრო მკვრივი. ოსტეოპათის ხელებს შეუძლია დაიჭიროს ახლად დაწყებული ცვლილებები, რომლებიც ჯერ არ სტკივათ და არ ხდება აპარატურით მათი კვლევა.

ოსტეოპათია ეს ფილოსოფიაა, მეცნიერებაა, ხელოვნებაა, დამიანის ჯანმრთელობაა. 

ის მედიცინის შედარებით ახალი, განვითარებადი მიმართულებაა. ოსტეოპათია ეყრდნობა ისეთი ფუნდამენტალური მეცნიერებების ცოდნას, როგორიცაა : ანატომია, ფიზიოლოგია, ბიომექანიკა, ჰისტოლოგია. ოსტეოპათია არ შეიძლება გავაიგივოთ მანუალურ თერაპიასთან ან ხიროპრაქტიკასთან, რადგან ისინი მოქმედებენ დაავადების შედეგზე , ხოლო ოსტეოპათია ეძებს მიზეზს და მაცირებს ან სრულიად ხსნის მას.

0 коммент.:

Post a Comment