ოსტეოპათია

სამკურნალო მასაჟი

ოსტეოპათია * არის ალტერნატიული მედიცინის სახეობა, რომელიც თვლის, რომ ნებისმიერი დაავადების სათავეში დევს ადამიანის ორგანოებს და ორგანიზმის ნაწილებს შორის ბიომექანიკური ურთიერთობების დარღვევა. ორგანიზმის დიაგნოსტიკას და შემდეგ მკურნალობას ექიმი ოსტეოპათი ახორციელებს ხელებით. მკურნალობის შედეგად აქტიურდება ორგანიზმის შიდა რესურსები, რაც ეხმარება ორგანიზმს განკურნებაში.

ნეიროსტიმულაცია «ДиаДЭНС-ПК» - დინამიური ელექტრო ნეირო სტიმულაცია

დინამიური ელექტრო ნეირო სტიმულაცია ( Динамическая электронеиростомуляция- ДЭНС) ეს არის არამედიკამენტოზური აპარატული მკურნალობა, რომელიც ფუძვნება რეფლექსოგენურ ზონებზე და აკუპინქტურის წერტილებზე სხვადასხვა სიხშირის და რითმის ელექტრო დენით ზემოქმედება, რაც იწვევს რეფლექსური მექანიზმების გაშვებას რეცეპტორების საშუალებით ცენტრალური ნერვული სისტემის მიმართულებით.


შედეგად ვიღებთ ორგანიზმის საპასუხო რეაქციების კასკადს. დიადენსი გამოიყენება როგორც ცალკე, ასევე მკურნალობის სხვა ფორმებთან ერთადაც როგორც დამხმარე საშუალება. იგი ხელს უწყობს სწრაფ გამოჯანმრთელებას და სხვადასხვა მედიკამენტების დოზების შემცირებას, რითაც მედიკამენტოზურ დატვირთვას უმცირებს ორგანიზმს. დიადენსს გააჩნია არა მარტო სამკურნალო და პროფილაქტიკური ფუნქცია, არამედ სადიაგნოსტიკოც. მისი საშუალებით ვლინდება ორგანიზმის ფუნქციური მდგომარეობა, რის შემდეგაც ხორციელდება შესაბამისი დისფუნქციის კორექცია. ოსტეოპათიაში გამოიყენება ფუნქციურ დიაგნოსტიკაში, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ხელით ეს პროცესი რთულდება და შემდგომ მკურნალობაში, როგორც დამხმარე, ეფექტური საშუალება.

აპარატს აქვს უამრავი პროგრამა, რომელიც ნებისმიერი ორგანიზმის პრობლემის უნდივიდუალური გადაწყვეტის საშუალებას იძლევა.

«ДиаДЭНС-ПК» лечебно-диагностический комплекс.

Новый прибор сохранил все качества «ДиаДЭНСа-ДТ», но в то же время приобрел новые диагностические и лечебно-терапевтические возможности. Добавлены новые режимы: «77 10» и «77 АМ» обладающие расслабляющим и тонизирующим действием, успешно применяемые для корректировки артериального давления.

Назначение:

Предназначен для терапевтического неинвазивного (неповреждающего) воздействия с целью оказания регулирующего лечебного эффекта на работу органов и систем организма при широком спектре заболеваний, а также для оценки функционального состояния организма. Применяется как автономно, так и в комплексе с персональным компьютером.

Особенности:

- Значительно расширен диапазон терапевтических частот. Благодаря возросшим техническим возможностям и новой элементной базе в лечебно-диагностическом комплексе «ДиаДЭНС-ПК» добавлены инфранизкие частоты (от 1 до 9,9 Гц).

- Добавлен новый диагностический режим – «Биофолль». Биофолль – это модификация хорошо известного проверенного метода Фолля. Главное отличие состоит в том, что в режиме Биофолль оценка функционального состояния проводится на индивидуально подобранном для каждого пациента напряжении тестирующего тока. Метод Биофолль дает более точные результаты с учетом влияния различных факторов внешней среды и внутреннего состояния организма


0 коммент.:

Post a Comment